Težave na strežniku gostovanje01.si-shell.net Sreda, 31. marec 2021 10:08:17


Ob 9.30 je prišlo do krajšega izpada strežnika "gostovanje01.si-shell.net". Strežnik je bil ponovno delujoč po 9.45.