Nedelovanje plesk01.si-shell.net Wednesday 22nd January 2020 07:48:00


Dne 22.1.2020 je prišlo do težave v delovanju strežnika plesk01.si-shell.net. Delovanje gostujočih spletnih strani je omejeno.

Težave že odpravljamo.

Storitve na strežniku so bile ponovno vzpostavljene ob 18:54.

Upravitelje gostovanj bomo o podrobnostih obvestili preko e-pošte.

Strežnik plesk01.si-shell.net smo zaustavili in sedaj vse storitve na tem strežniku niso dostopne.

Sistemski tehniki težavo rešujejo in iščejo najoptimalnejšo rešitev za dano situacijo.

Trenutna ocena nedosegljivosti strežnika je cca. 4-8h.